THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN


Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Biên Hòa

Số tài khoản: 0481000640096

Chủ tài khoản: Lê Đại Dương

Nội dung: Tên Anh Chị + Số ĐT + Mời Ocean Cafe.